Hjælp til bogføring og daglige administration?

Hjælp til bogføring uanset størrelse og med stor fleksibilitet

Måske er din virksomhed så lille, at du ikke har råd til at ansætte en bogholder på fuld tid, eller måske er den endda vokset så hurtigt, at du ikke har kunnet nå at følge med på ansættelsesfronten. Hos BRANDT revision & rådgivning kan vi imidlertid hjælpe dig med at holde fuldstændig styr på din bogføring, uanset størrelsen på og udformningen af din virksomhed.

 

Få styr på din bogføring - Vi klarer papirarbejdet

Det vigtigste for os er, at vores kunder føler sig trygge. Er du i tvivl, om vi skulle være det rette match for dig, tilbyder vi derfor et opstartsmøde. Med et opstartsmøde kan vi imødekomme de ønsker og potentielle bekymringer du måtte have.

Tag kontakt til os og få et gratis uforpligtende tilbud. Vi kan tilbyde dig:

Overlad hele dit bogholderi til vores erfarne bogholdere i Erhvervsservice

Outsource dele af dit bogholderi og forsæt med at håndtere de opgaver der giver værdi

Vi tilbyder et sikkerhedstjek af dit udførte arbejde 

 

Book et gratis opstartsmøde 

 

Overlad trygt hele dit bogholderi 

Overvejer du at outsource din bogføring? I BRANDT har vi adgang til de nyeste bogføringsprogrammer samt de bedst uddannede medarbejdere, hvorved vi effektivt kan hjælpe dig med de daglige udfordringer i bogholderiet. Vores medarbejdere kan anvende digitalisering og automatisering af processor og dermed effektivt løse opgaven.

Vi sikrer, at din virksomhed overholder gældende lovgivning, herunder bogførings-, moms-, selskabs- og skattelovgivningen.

BRANDT kan tilbyde hjælp med følgende opgaver:

Løbende:

 • Bogføring af modtagne leverandørfakturaer og oprettelse af betalingsforslag i netbank
 • Afstemning af bankkonti og øvrige relevante konti
 • Indberetning og udbetaling af løn
 • Udarbejdelse af fakturaer og rykke for tilgodehavender

Afstemning og rapportering:

 • Afstemning af kreditorer til kontoudtog
 • Afstemning og indberetning af moms og energiafgifter
 • Afstemning af løn og skyldige lønposter
 • Indberetning af lønrefusion
 • Indberetninger til offentlige myndigheder
 • Afstemning af anlægsaktiver og beregning af afskrivninger
 • Udarbejdelse af budgetopfølgning for resultat, balance og likviditet
 • Udarbejdelse af økonomi- og ledelsesrapportering - Tilpasset virksomhedens behov
 • Sparring og optimering af virksomheden

Med udgangspunkt i din virksomheds behov sammensætter vi i fællesskab den løsning, der passer præcis til dig. Vi sikrer, at du løbende har overblik over virksomhedens drift, tilgodehavender, forpligtelser og likviditet samt overholder indberetningskrav til myndighederne, som for eksempel løn og moms.

Ekstern bogholder eller ude ved jer

Som alternativ til at skulle benytte en freelance bogholder eller ansætte en bogholder, kan BRANDT revision & rådgivning tilbyde erfarne bogholdere med høj faglighed. Arbejdet kan udføres på vores kontor eller på virksomhedens adresse.

Dette mindsker sårbarhed overfor langvarig sygdom, fratrædelse, ferie, barsel mv. 

Outsource dele af dit bogholderi - Få skræddersyet løsning

Vi kan sammensætte en løsning for din bogføring, som passer præcis til din virksomheds særlige behov. Med vores hjælp sikrer du, at du altid overholder gældende lovgivning og har fuld kontrol med regnskaber, faktureringer, betalinger og økonomi. På den måde kan du nøjes med at koncentrere dig om at drive din virksomhed, imens vi tager os af resten. 

Vi tilbyder vores ekspertise i bogføring og kan skræddersy bogføringen efter dit behov. Med denne løsning er du stadig involveret i dit bogholderi og får en økonomisk forståelse, som er en af kernerne i udviklingen af din virksomhed. Vi står til rådighed med sparring og rådgivning, så du kan træffe de bedste valg.

Alternativ til at ansætte en deltids bogholder

Dette kan være et glimrende alternativ til dig der overvejer en deltids bogholder. Du skal ikke tænke på langvarig sygdom, jobskifte, opkvalificering af medarbejder, ferie mm. Her stiller BRANDT revision og rådgivning erfarende bogholdere med høj faglighed til rådighed i det behov du ønsker - her er også en fleksibilitet hvis der for behov for at justere i antallet af timer i forhold til arbejdsopgaverne. Dette kan være i forhold til vækst eller hvis din virksomhed er præget af sæsonudsving. 

Sikkerhedstjek af udført bogføring

Mange selvstændige erhvervsdrivende vil gerne spare på omkostningerne til bogholderimæssig assistance og udføre dele eller hele bogholderiet selv. Dette giver god mening, hvis du har den nødvendige tid og ressourcer, der skal til for at have et godt indblik i virksomhedens økonomi. Men det bør overvejes om det er den bedste måde at bruge tiden på som virksomhedsejer.

Der kan være mange udfordringer forbundet med at sikre, at du overholder den nødvendige lovgivning på områderne som f.eks. bogførings-, moms-, kildeskatte- og selskabsloven. Hvis lovgivningen ikke er blevet overholdt, kan der opstå ubehagelige overraskelser, når du får en revisor til at udarbejde virksomhedens årsregnskab.

Vi anbefaler derfor en løbende gennemgang af dit bogholderi hver måned eller kvartal. Hos BRANDT gennemgår vi dit bogholderi og sikre:

 • Kontrol af, at du får korrekt fradrag for moms og energiafgifter
 • Kontrol af indberetninger til SKAT, herunder skattekontoen
 • Kontrol af afstemning af bankkonti
 • Kontrol af afstemning af løn
 • Kontrol af afstemning og inddrivelse af tilgodehavender
 • Kontrol af afstemning af gældsforpligtelser
 • Kontrol af afstemning af varebeholdninger eller igangværende arbejder
 • Kontrol af afskrivninger af anlægsaktiver

I forbindelse med vores gennemgang, assisterer vi gerne med uddannelse i korrekt bogføringsmæssige afstemninger således, at I selv kan foretage afstemningerne fremadrettet eller assistere med opgørelser og afstemninger efter jeres ønsker. Hos BRANDT fungere vi derfor som en sparringspartner, der vil se fremdrift i din virksomhed. Som opstart af vores samarbejde gennemgår vi dine normale procedurer i bogholderiet, og kommer gerne med forbedringsforslag ud fra vores erfaring, der sikre at du får en lettere hverdag.

I forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab foretages der i forvejen en gennemgang af de normale procedurer i bogholderiet. Ved at flytte den årlige gennemgang til løbende opgørelser sikres, der en besparelse i forbindelse med udarbejdelse af regnskabet. Dette kan derfor udføres uden væsentlig flere omkostninger for virksomheden, samt sikre en højere kvalitet af den løbende bogføring.

Nærværende og personlig service – lokalt, nationalt og internationalt

 

Visionær, Innovativ og altid tilgængelig

 

Værdiskabende rådgivning – Sammen udvikler vi din virksomhed

Spar tid på bogføringen

Hvis du får os til at hjælpe med din bogføring, sikrer vi, at du aldrig er bagud med din bogføring, og at du overholder alle de gældende bogføringslove. Vi overtager dit bogholderi. Vi skræddersyer pakken til dig og finder ud af, hvem der laver fakturaer til dine kunder, hvem der sørger for betaling af dine leverandører osv.

Du får dermed mere tid til at fokusere på værdiskabende aktiviteter for din virksomhed og dine egne kunder, imens vi varetager din bogføring.

De fleste selvstændige erhvervsdrivende har ikke valgt at blive selvstændige for, at bruge en masse tid på kontorarbejde med fakturering, betaling af fakturaer, lønindberetning, moms og andre indberetninger til det offentlige. Hos BRANDT har vi systemerne og medarbejderne, der kan gøre opgaven nemmere for dig og sikre, at du har styr på bogholderiet. Dermed kan du bruge tiden på det der interessere dig.

Virksomheder har gennem årene opbygget procedurer for behandling af f.eks. salg, indkøb, løn og løbende afstemninger. Der findes i dag værktøjer, der kan erstatte store dele af det manuelle arbejde i forbindelse med registreringer i bogholderiet. Vi kan hjælpe dig med at analysere, udvælge og implementere værktøjer, der kan give betydelige besparelser i det daglige bogholderi.

Den positive effekt for dig som virksomhedsleder vil være et opdateret bogholderi, hvor du løbende kan følge den økonomiske udvikling og træffe beslutninger på et oplyst grundlag. Dette giver desuden mulighed for en løbende optimering af indtjening, hvor du kan se effekten i de efterfølgende regnskabsperioder.

Hvorfor vælge BRANDT som bogholder?

I BRANDT revision & rådgivning har vi adgang til de nyeste bogføringsprogrammer samt bedst uddannede medarbejdere, hvorved vi effektivt kan hjælpe dig med de daglig udfordring af bogholderiet. Vores medarbejdere kan anvende digitalisering og automatisering af processor, hvilket er afgørende for den korrekte og effektive løsning af opgaven.

En statsautoriseret revisor har gennem sin uddannelse og erfaringen opnået et stort kendskab til den lovgivning, der ligger til grund for virksomhedens bogholderi. Vi sikre, at din virksomhed overholder gældende lovgivning, herunder f.eks. bogførings-, moms-, kildeskatte- og selskabsloven.

Hos BRANDT har vi stor erfaring med skat og moms, hvilket betyder, at vi nemt kan svare på eventuelle skatte- og momsmæssige spørgsmål der måtte opstå. Skulle behovet opstå har vi adgang til flere eksperter inden for området, hvor vi i fællesskab kan besvare dine spørgsmål hurtigst muligt.

I BRANDT har vi den nødvendige erfaring og kompetence til at udarbejde en pålidelig løbende rapportering, der kan anvendes i netop din virksomhed, så du løbende kan se dine resultater og andre økonomiske forhold. Derudover udarbejdes rapporteringen efter årsregnskabslovens regler, som anvendes i forbindelse med udarbejdelse af dit årsregnskab. Dette skaber genkendelighed og troværdighed om din rapportering hos blandt andet bank og/eller bestyrelse.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

og modtag nyttige og faglige informationer samt spændende nyheder automatisk fremadrettet.