Fastfrysning af andelsværdi

Nyt vedrørende fastfrysning af andelsværdi for andelsboligforeninger 

Der er lige nu fremsat et lovforslag, der kan få betydning for jeres andelsboligforening. Det er derfor vores anbefaling, at bestyrelsen tager stilling hertil.

Lovforslaget går kort fortalt ud på, at andelsboligforeninger får muligheden for at fastfryse værdiansættelsen af ejendommen, der benyttes til opgørelsen af andelsværdien.  Dette gælder, hvis I bruger den offentlige ejendomsvurdering eller valuarvurdering.

 

Værdi af andele

Valuarvurderinger foretaget før 1/7 2020 og som er gyldige på dette tidspunkt (må ikke være mere end 18 måneder gamle) og den seneste ejendomsvurdering forud for 1/7 2020 kan fastholdes fremadrettet til brug for opgørelse af andelsværdien.

Retten til at gøre brug af den fastfrosne valuarvurdering fortabes, når I skifter værdiansættelsesprincip. Det betyder, at hvis I senere anvender en højere værdi end den fastfrosne værdi – ja så kan I ikke senere vende tilbage til den fastfrosne værdi.

 

Værdiansættelse til brug for årsrapporten

Betyder det så, at I kan spare udgiften til valuarvurdering?

Foreninger som anvender dagsværdiansættelse af ejendommen i årsrapporten skal stadig hvert år have udarbejdet en valuarvurdering til brug for indarbejdelse af værdien i årsrapporten. Så desværre kan disse foreninger ikke spare udgiften til valuar.

  

Overvejelser I skal foretage

Det er muligt at få foretaget en valuarvurdering senest 30/6 2020, som kan bruges til at fastfryse værdiansættelsen ved opgørelse af andelenes værdi. Det kan være aktuelt, hvis I forventer, at vurderingen vil være højere end den nuværende valuarvurdering eller ejendomsvurderingen og, at I samtidig tror på faldende ejendomspriser i fremtiden.

Læs mere om hvordan vi kan hjælpe din andelsboligforening

Klik her

Nærværende og personlig service – lokalt, nationalt og internationalt

 

Visionær, Innovativ og altid tilgængelig

 

Værdiskabende rådgivning – Sammen udvikler vi din virksomhed

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

og modtag nyttige og faglige informationer samt spændende nyheder automatisk fremadrettet.