Hjælpepakker til nordjyske virksomheder

Virksomheder i de syv nordjyske kommuner samt kultur- og idrætslivet, der er ramt af den lokale nedlukning, får adgang til kompensationsordningen for:

  • Lønkompensation
  • Lønkompensation for pendlere (på tværs af kommunerne)
  • Faste omkostninger
  • Selvstændige, freelancere og kunstnere (omsætningsnedgang)

De ramte kommuner er:

Vesthimmerland, Læsø, Frederikshavn, Hjørring, Brønderslev, Jammerbugt og Thisted.

Virksomhederne i de syv kommuner, der er ramt af en væsentlig nedgang i omsætningen på grund af Covid-19, får nu adgang til kompensationsordninger på linje med den generelle adgang, der også var gældende under nedlukning af samfundet i foråret.

Ordningerne træder i kraft 6. november 2020 og gælder frem til og med den 3. december 2020.

Lønkompensation

For at søge om lønkompensation skal din virksomhed stå over for at skulle varsle afskedigelser af:

  • Minimum 30 % af medarbejderstaben eller
  • Mere end 50 ansatte.

Det er uden betydning, om medarbejderen er ansat på deltid, fuldtid eller er elev/lærling, og det er et krav, at du betaler fuld løn til medarbejderne under hjemsendelsen.

Du kan ikke afskedige hjemsendte medarbejdere af økonomiske årsager i kompensationsperioden.

Har hele din virksomhed eller lokale arbejdssteder forbud mod at holde åbent, kan du også søge om lønkompensation.

Lønkompensationen vil udgøre 75 % af de samlede lønudgifter for medarbejdere, der er ansat som funktionærer og 90 % af de samlede lønudgifter for ikke-funktionærer, for begge grupper dog maksimalt 30.000 kr. om måneden for hver medarbejder. Du kan ikke søge om kompensation for medarbejdere, der arbejder hjemmefra.

Der kan gives lønkompensation efter ordningen til medarbejdere, som er ansat før den 6. november 2020.

Lønkompensation for pendlere

Etablering af den ekstraordinære ”pendlingskompensationsordning” (herefter pendlerordningen) henvender sig til virksomheder med ansatte bosat i en anden kommune end virksomheden, og hvor enten virksomheden eller medarbejderen er berørt af restriktionerne om begrænsningerne på mobiliteten på tværs af kommunegrænserne.

Regeringen opfordrer kraftigt virksomhederne til ikke at lade ansatte bosat i en anden kommune møde fysisk på arbejde, hvorfor muligheden for kompensation opstår efter pendlerordningen for:

Virksomheder med arbejdssteder i en af de syv berørte kommuner og med medarbejdere bosiddende uden for arbejdsstedets kommune, eller

Virksomheder med arbejdssteder uden for en af de syv berørte kommuner og med medarbejdere bosiddende i en af de syv berørte kommuner.

Virksomheder med forskellige arbejdssteder under samme CVR-nr. kan få adgang til kompensation for de arbejdssteder, som er berørt af restriktionerne.

For at få lønkompensation er det et krav, at du betaler fuld løn under hjemsendelsen og ikke afskediger medarbejderne af økonomiske årsager i kompensationsperioden.

Pendlerlønkompensationen vil udgøre 75 % af de samlede lønudgifter for medarbejdere, der er ansat som funktionærer og 90 % af de samlede lønudgifter for ikke-funktionærer, for begge grupper dog maksimalt 45.000. om måneden for hver medarbejder. Du kan ikke søge om kompensation for medarbejdere, der arbejder hjemmefra.

Ordningen følger i øvrigt betingelserne for den tidligere lønkompensationsordning, dog er der ikke krav om at afholde feriedage.

Lige nu undersøges det, om kravet om hjemsendelse af 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte kan lempes. Det kræver godkendelse fra EU. 

Der kan gives lønkompensation efter ordningen til medarbejdere, som er ansat før den 6. november 2020. Hvis virksomheden har afskediget medarbejdere inden 6. november 2020, vil dette ikke indgå i vurderingen af, om virksomheden opfylder ordningens krav.

Kompensation for faste omkostninger

Alle virksomheder i de syv nordjyske kommuner får adgang til kompensation for faste omkostninger, hvis de har en omsætningsnedgang på mindst 30 %.

Hvis en virksomhed er tvangslukket og ingen omsætning har, kan den få dækket 100 % af de faste omkostninger.

Hvis en virksomhed oplever en omsætningsnedgang på 50 %, kan den få dækket 60 % af de faste omkostninger.

Kompensation til selvstændige, freelancere og kunstnere

Alle selvstændige, freelancere og kunstnere kan søge kompensation, hvis de har en omsætningsnedgang på mindst 30 %.

Der kan således udbetales kompensation for 90 % af omsætningsnedgangen, dog 100 % i perioder uden omsætning på grund af forbud mod at holde åbent, og dog maksimalt 23.000 kr. pr. ejer pr. måned. 

 

Vi kan hjælpe dig

Kontakt os venligst for en drøftelse af mulighed for ansøning af komepsationer - vi står klar til at hjælpe dig.

Vi afventer modtagelse af vejledninger fra Erhvervsstyrelsen, hvorfor der kan komme rettelser til ovenstående. Der er ikke åbent for indberetning endnu

 

Nærværende og personlig service – lokalt, nationalt og internationalt

 

Visionær, Innovativ og altid tilgængelig

 

Værdiskabende rådgivning – Sammen udvikler vi din virksomhed