Skatterådgivning

Hjælp til skatteregnskab 

Et skatteregnskab er ofte en meget kompliceret størrelse.

Der findes utallige regler inden for området, og lovgivningen ændres konstant. Det kan som virksomhedsejer være svært at følge med i alle disse ændringer, og her kan vi hjælpe jer.

Vi sikrer, at I får udarbejdet skatteregnskabet og efterfølgende får en opgørelse af virksomhedens skattepligtige indkomst. Vi har fokus på at optimere og minimere den skattepligtige indkomst samtidig med, at I er sikre på, at I også følger reglerne for, hvad I skal betale i skat og afgifter.

Komplekse skattesager, skatteankestyrelsen og landsskatteretten

Ved komplekse sager er det vigtigt at have de dygtigste skatteeksperter på holdet.

BRANDT revision & rådgivning er derfor medejere af Revitax, der er specialister i skatterådgivning. Ved komplekse sager inden for skat, moms og afgifter drøfter vi med vores skattespecialister, der udelukkende har fokus på dette område. Vi slipper dog ikke din sag, selvom vi arbejder sammen med Revitax.

Vi ser desværre ofte, at vi først bliver involveret når der er konstateret et skatte- eller afgiftsmæssig forhold, der skal håndteres. Dette kan være en tung og dyr proces, da omfanget først skal afklares og derefter korrigeres. Vi anbefaler derfor, at vi bliver involveret løbende ved nye tiltag og for periodiske ”eftersyn”. På den måde kan vi sammen afklare risici og få udarbejdet processer og forretningsgange, der sikrer korrekt håndtering af skat og afgifter således begge håndteres korrekt.

Gennem Revitax kan vi også føre din sag hos Skatteankenævnet eller Landsskatteretten.

Det er også muligt at læse videre i vores øvrige beskrivelser i området Skat & moms

Her vil du kunne læse om: 

  • Selskabsskat
  • Personskat
  • Moms og afgifter
  • Generationsskifte og skat
  • Kørselsgodtgørelse
  • Virksomhedsbeskatning
  • Håndværkerfradrag (BoligJobordningen)
  • Skattefri gaver. 

Nærværende og personlig service – lokalt, nationalt og internationalt

 

Visionær, Innovativ og altid tilgængelig

 

Værdiskabende rådgivning – Sammen udvikler vi din virksomhed